Błąd medyczny – definicja, konsekwencje i pomoc prawna

Czym jest błąd medyczny? Błąd medyczny to nieumyślne działanie lub zaniechanie osoby wykonującej zawód medyczny, które: Błędy medyczne mogą mieć różne charakter: Konsekwencje prawne błędu medycznego Konsekwencje prawne błędu medycznego mogą być zarówno cywilnoprawne, jak i karne. Odpowiedzialność cywilnoprawna błędu medycznego Pacjent, który ucierpiał na skutek błędu medycznego, może dochodzić odszkodowania od osoby, która go […]

Błąd medyczny – definicja, konsekwencje i pomoc prawna Read More »