ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA A PROJEKTOWANY SYSTEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH

Czy projektowany System Zdarzeń Niepożądanych (projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 6.10.2022 r.) ochroni lekarza przed odpowiedzialnością karną? Na gruncie projektowanej ustawy zdefiniowano pojęcie „zdarzenia niepożądanego”: zdarzenie zaistniałe w trakcie lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, powodujące lub mogące spowodować negatywny skutek dla pacjenta, w […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA A PROJEKTOWANY SYSTEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH Read More »