Prawo pracy

wypowiedzenie umowy zlecenia

Pytanie, które bardzo często zadają pracodawcy zatrudniający również na podstawie umów zlecenia to: jak skutecznie wypowiedzieć taką umowę? Za tym pytaniem, padają kolejne: PONIŻEJ PODAJĘ ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE ROZTERKI ZLECENIODAWCÓW. CZY WYPOWIEDZENIE ZLECENIA MA SKUTEK NATYCHMIASTOWY? Umowę zlecenia przed upływem czasu jej obowiązywania może wypowiedzieć tak zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Umowę zlecenia można wypowiedzieć w […]

wypowiedzenie umowy zlecenia Read More »

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Artykuł dotyczy kwestii zaległego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę. Inne bowiem reguły dotyczą sytuacji, gdy pracę świadczono na podstawie umowy cywilnoprawnej, inny też sąd będzie wówczas właściwy do rozpoznania sprawy (sąd cywilny, nie zaś sąd pracy). W pierwszej kolejności warto podjąć próby polubownego rozwiązania sporu. Uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania w drodze

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? Read More »

ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY RODZICÓW DZIECI DO LAT 8 – nowelizacja Kodeksu pracy 2022

Nadchodzą ułatwienia dla rodziców dzieci w wieku do lat 8. Czy nowelizacja wprowadzi tzw. pracę zdalną dla rodziców najmłodszych? ‘Praca zdalna’ to potoczne określenie. W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy mowa zaś o ELASTYCZNEJ ORGANIZACJI PRACY. Rozwiązanie to jest skutkiem unijnej dyrektywy 2019/1158. Cel jest zacny, mianowicie: zapewnienia równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na

ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY RODZICÓW DZIECI DO LAT 8 – nowelizacja Kodeksu pracy 2022 Read More »