WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 15 LISTOPADA 2023 r. (P 7/22)  dOTYCZĄCY tZW. „EMERYTÓW CZERWCOWYCH”

Wyrokiem z dnia 15.11.2023 r. w sprawie P 7/22 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 17 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621) w związku z art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 […]

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 15 LISTOPADA 2023 r. (P 7/22)  dOTYCZĄCY tZW. „EMERYTÓW CZERWCOWYCH” Read More »