O mnie

Marta Walczak - Adwokat

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych z zakresu Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w trakcie realizacji studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Universidad de Valencia w Hiszpanii. Biegle władam językiem hiszpańskim oraz angielskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pierwotnie w kancelariach adwokackich, następnie przez okres 8 lat jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, a następnie jako asystent prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajduje się medyczne prawo karne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Doświadczenie współpracy z sędziami oraz z prokuratorami pozwala mi oceniać sprawy wieloaspektowo. Oczami nie tylko adwokata, ale i sędziego oraz prokuratora.