Pozostałe

Pozostałe

Prawo cywilne:

  1. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę
  2. sprawy o ochronę dóbr osobistych
  3. sprawy o zapłatę
  4. sprawy o zniesienie współwłasności
  5. przygotowywanie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji i kasacji.

Prawo administracyjne:

  1. Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego
  2. Reprezentacja przed organami władzy publicznej (państwowej lub samorządowej)
  3. Reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
  4. Sporządzanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)